การเงิน

ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้ามีกี่ประเภท เลือกอย่างไรให้เหมาะสม

ในปัจจุบันกระแสความนิยมในรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้า ก็ย่อมต้องหาประกันภัยพื้นฐานที่จะทำให้มั่นใจว่าสามารถขับขี่รถยนต์ได้อย่างปลอดภัย หากเกิดอุบัติเหตุก็สามารถมีค่าใช้จ่ายในการชำระค่าซ่อมแซมอย่างแน่นอน ทำให้หลายคนมองหาประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าที่เหมาะสม ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้ามีหลายประเภทให้เลือก ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้น แล้วมีวิธีในการเลือกอย่างไร เราจะมาบอกให้ได้รู้กัน ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้ามีกี่ประเภท ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้ามีอยู่ด้วยกันหลายประเภท ดังนี้ ประกันภัยชั้น 1 หรือประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นประกันภัยขั้นพื้นฐานที่คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในกรณีที่รถยนต์ไฟฟ้าของคุณเป็นฝ่ายก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ประกันภัยชั้น 2 หรือประกันภัยคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ไฟฟ้า เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองกรณีรถยนต์ไฟฟ้าของคุณเกิดความเสียหายจากการชน กระแทก หรือถูกลักทรัพย์ ประกันภัยชั้น ...